Kamuoyu Ve Toplum Araştırmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi
İGÜ KTAUAM
  1.   Kamuoyu Ve Toplum Araştırmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi
  2. İçerik


İGÜ KTAUAM


İGÜ Kamuoyu ve Toplum Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2015-2016 eğitim öğretim yılında faaliyetlerine başlamıştır. Merkezin amacı: Türkiye'de toplumun siyaset, sosyal ve ekonomi alanlarında algılarını ölçerek sosyal bilimler alanında veri üretimini sağlamaktır. Bu doğrultuda, elde edilen veriler yıllık olarak raporlanarak yayımlanacaktır.