Kamuoyu Ve Toplum Araştırmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi
ÇALIŞMA ALANLARI
  1.   Kamuoyu Ve Toplum Araştırmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi
  2. İçerik


ÇALIŞMA ALANLARI


Demografi çalışmaları,
Toplumsal kalkınma,
Sağlık sosyolojisi/antropolojisi,
Siyaset sosyolojisi,
Kadın çalışmaları, kız çocuklarının eğitimi,
Yaşam tarzları, sosyal-kültürel eğilimler,
Refahı artırma çalışmaları,
Yaşlılar, ergenler, özürlüler gibi özel gruplar,
Sokak çocukları, aile içi şiddete maruz kalan çocuklar,
İnsan hakları ve vatandaşlık bilinci ile ilgili araştırmalar ve farkındalık düzeyinin artırılmasına yönelik uygulamalar,
Üniversite yerleşkesine komşu olan bölgelerde olası sorunların tespiti ve iyileştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
Kadınların çalışma hayatına katılmaları, okuryazarlıklarının artırılması