KAMUOYU VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
İstanbul Gelişim Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen “Sosyal Medyanın Kadın Bedeni Üzerindeki Etkisi” konulu panel 8 Mart 13.00-15.00 saatleri arasında yapıldı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün anlam ve önemine değinilerek başlanan panel, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi ve aynı zamanda Plastik Cerrah olan Prof. Dr. Erdem Tezel’in, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Gülin Terek Ünal’ın ve Psikiyatri Uzmanı Dr. Gül Bahar Cömert Agouridas’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.
Kadın bedeni üzerindeki algı yüzyıllardır dönüşüm göstermektedir. Her çağın kendine özgü toplumsal ve siyasal değişimlerinin bir dışavurumu olarak görebileceğimiz kadın bedeni algısının, 21. Yüzyılda da bu değişimlere bağlı olarak şekillendiğini görmekteyiz. 21. Yüzyılı tanımlayan kavramlardan biri “tüketim kültürü çağı” olgusudur.  Tüketim kültürü olgusunun devamlılığının sağlanması için temel araçlara ihtiyaç duyulacaktır. Bu araçların en temellerinden biri “kadın bedeni”, bir diğeri ise kadın bedenin sergilendiği kanallardan biri olarak nitelendirebileceğimiz “sosyal medya”dır.  21. Yüzyılda kadın bedeni algısının, tüketim kültürü çağının genel yapısına uygun olarak, biyolojik bir olgudan ziyade bir nesne statüsüne indirgenmesi çağın en temel problemlerindendir. Bu problemin bir diğer yüzü ise, bazı kadınların bu metalaşmayı kendi istekleri ile kabul etmeleridir. Bu kadınların kendilerini vitrinin içine koymalarının ya da bu vitrinde yer almak için bedenleri üzerinde uyguladıkları çeşitli işlemlerin de ayrı bir psikolojik süreç olarak incelenmesi gerektiğini düşünüyoruz.  Panelimiz bu problemin görünen yüzü olan sosyal medya araçlarını inceleyerek, kadın bedeninin bu mecrada bir meta olarak nasıl temsil edildiğine eleştirel bir perspektiften bakmayı amaçlamaktadır.
Doç. Dr. Gülin Terek Ünal tarafından yapılan açılış konuşmasında, erkeklerin ve kadınların sosyal medyayı kullanım oranlarına değinilerek, bu istatiksel bilgiler çerçevesinde sosyal medyanın toplumda ne kadar yoğun kullanıldığı vurgulandı.
    Kendi mesleki tecrübelerinden örnekler vererek başarılı bir sunum hazırlayan Prof. Dr. Erdem Tezel, sosyal medyanın yoğun kullanımı sonucu oluşan estetik değerlerin dönüşen yapısı hakkında bilgiler verdi.  Özellikle “selfie” uygulaması sonucu kadının kendini sosyal medya üzerinden görmesi ve ne kadar beğeni aldığı ile ilgili kendini dönüştürme çabasından yola çıkarak  “estetik müdahale ve sosyal medya” arasındaki bağlantıyı değerlendirdi.
     Dr. Gül Bahar Cömert Agouridas, toplumda kadına biçilen rollere değinerek, kadını sadece bir anne ya da iyi bir eş olarak konumlandırılmasını toplumsal cinsiyet bağlamında değerlendirdi.

29 Mayıs 2018 Salı